contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Strategie Groep Zorg H. Familie

Baseline

‘Mensen centraal in zorg ‘

Missie

Groep Zorg H. Familie (GZHF) wil kwaliteitsgericht en waardengebonden ondersteuning bieden aan de voorzieningen van Groep Zorg H. Familie

Strategie

De strategie van GZHF rust op 4 pijlers:

 • Professionaliteit van management en bestuur
  GZHF ontwikkelt een visie op mens en organisatie, waarbij de menselijke benadering van de cliënt en de medewerker centraal staat,  waarbij er een lerende organisatiecultuur wordt beoogd, en waarbij er een sterke visie aanwezig is rond management en leiderschap.

  GZHF ondersteunt de voorzieningen in het opmaken van individuele strategische plannen en beleidsplannen.

  Via GZHF wordt expertkennis ter beschikking gesteld van de voorzieningen, voor volgende deelaspecten:
  • financieel beleid
  • juridisch advies
  • HR
  • ICT
  • veiligheid en milieu
  • verzekeringen en aankoopbeleid

 • Professionaliteit van de dienstverlening voor cliënten
  GZHF heeft een uitgesproken visie op zorgkwaliteit (visie ouderenzorg, visie geestelijke gezondheidszorg), en expertise in procesbeheersing en –optimalisatie, zowel voor zorgprocessen als voor ondersteunende processen.

 • Continuïteit van het erfgoed Zusters H. Familie
  GZHF wil het charisma en de christelijke spiritualiteit van de congregatie meedragen in de toekomstige werking.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

GZHF wil nieuwe initatieven nemen in zowel ouderenzorg als geestelijke gezondheidszorg, binnen de programmatie en het overheidsbeleid, via differentiëring en segmentering van het zorgaanbod.

GZHF wil netwerken met externe actoren om de groepscapaciteit te vergroten, ook buiten programmatie en overheid.

GZHF wil samenwerken met opleidingsinstituten en wetenschappelijke centra, om innovatie in de zorg te bewerkstelligen.