contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Medewerkers

Medewerkersbeleid: Een beleid van mensgericht ondernemen

“Onze kracht zit niet in machines maar de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers maken het verschil.

Alle mogelijke groeikansen

Er wordt  heel veel aandacht besteed zodat elke medewerker zich ten volle kan uitleven in zijn/haar werk en alle mogelijke groeikansen krijgt. 

Van bij de start wordt de nieuwe medewerker heel nauw begeleid door de peter/meter en zijn er het eerste jaar een aantal evaluatiegesprekken (adhv competenties).   Eens de inwerkperiode voorbij, is er jaarlijks een functioneringsgesprek waarbij een aantal persoonlijke ontwikkelpunten uit voortvloeien en ev. ook een vormingsaanbod. Innovatie en permanent leren zijn dan ook de hefbomen van ons innovatief beleid, die heel erg ondersteund worden.

Daarnaast is er ook onze zorg voor studenten, die willen leren,  die de nodige  aandacht verdienen  en die we mogelijkheden willen bieden zodat de student van vandaag een volwaardige toekomstige collega kan worden.

Goedvoelen

We vinden het ook heel belangrijk dat iedereen zich kan goed voelen in zijn werkomgeving, in zijn/haar team. Regelmatig werkoverleg is daarbij essentieel, maar ook een open communicatie is cruciaal. Het is dan ook belangrijk dat iedere medewerker aan de juiste persoon onmiddellijk  feedback kan geven en krijgen en dat dit als iets “normaals” gezien wordt... Indien het dan toch misgaat en het mondt uit in een conflict is er de nodige aandacht van het diensthoofd zodat deze op de gepaste wijze en tijdig uitgeklaard wordt.

Teamwork

We leven niet alleen en werken niet alleen. We werken met veel mensen die we niet zelf gekozen hebben. MAAR iedereen is ok!  Iedere medewerker denkt en handelt echter vanuit  zijn eigen voorkeuren. TDI wordt aan iedere medewerker aangeboden. Iedereen reageert vanuit een bepaalde voorkeur. Iedere medewerker weet van de ander welk profiel de andere heeft. Het is geen onwil als iemand niet reageert zoals iemand anders het liefst wenst vanuit zijn eigen profiel… maar dit kan alleen maar een meerwaarde zijn en uiteindelijk een ruimer kader vormen in de samenwerking.

Investors in People

Het project Investors in People is een uiting van de zorg voor een professioneel personeelsbeleid. Via talrijke initiatieven hebben we onze visie en de praktijk van personeelsprocessen geanalyseerd en verbeterd. Ondertussen werden we reeds voor de 2° keer gecertificeerd als groep van organisaties die het label ‘Investors in People’  mag dragen. Dit label is een erkenning voor ons streven naar een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving.

Zie ook 'Awards' bij Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

Facebook, Twitter en Linkedin

Via onze Facebookpagina tonen we  graag aan de buitenwereld waar we mee bezig zijn en wat er leeft binnen onze organisatie.